Poort naar
het stadspark
van morgen

Een echt stukske Tilburg

Een echt stukske Tilburg

Smariuskade is geïnspireerd op het verleden van de locatie: stoer, robuust met een eigenzinnig karakter. Per gebouw is een duidelijk architectonisch concept waarin het verleden krachtig is aangezet. Uitzondering is de architectuur van de ‘specials’ langs het kanaal. Zij vormen samen een eenheid door bijzondere kleuren en materialen, maar nog steeds passend in het robuuste karakter van Smariuskade als geheel.

Dynamiek en rust, licht en lucht

Verscheidenheid ontstaat in Smariuskade door de combinatie van 'kanaalspecials', kloeke bouwblokken voorzien van prachtige appartementen en daarnaast een aantal stadswoningen. Een goede balans tussen dichtheid en de menselijke maat. De hoogte in Smariuskade neemt toe van Oost naar West. Alles passend stedelijk, eigenzinnig en modern. Een leefomgeving waar bewoners hun toekomst vorm kunnen geven en kansen kunnen aangrijpen. Kortom groenstedelijk wonen op Smariuskade in Tilburg.

Verkeer en parkeren

Binnen Smariuskade is de auto te gast. We maken zoveel mogelijk gebruik van de huidige ontsluitingswegen rondom het gebied. Daarom is er veel ruimte voor de voetganger en fietser in Smariuskade. Rondom de woonblokken zijn paden en stegen, je kan heerlijk dwalen door het gebied. Daarnaast zal er in het gebied ruimte zijn voor kort parkeren, deelmobiliteit en elektrische laadpunten. Langs het kanaal ligt een snelfietspad wat behouden zal blijven.

Smariuskade zal in meerdere fasen gerealiseerd worden. De eerste fase, gelegen in het midden van het terrein, bestaat uit drie bouwvelden, te weten Carré, Levain en Desem. Alle drie gelegen aan het Smariusplein, waar sociale ontmoeting en activiteiten maximaal worden gefaciliteerd. Een combinatie van stadswoningen en appartementen. Zowel koop als huur.

Eerste fase:

  • ca. 42 stadswoningen
  • ca. 50 middeldure koop-/ en of huurappartementen
  • ca. 110 sociale huurappartementen

Start verkoop eerste woningen Zomer 2024
Start bouw Begin 2025
Oplevering eerste woningen Q3/Q4 2025

Groen tenzij..

Smariuskade, Een bijzondere woonplek, een compacte stadswijk, met een ruimtelijk en duurzaam karakter. Het groen en de vele bomen vormen een ecologische verbinding door de stad. Samen met groene binnenterreinen en daken ontstaat een robuust groen ecologisch raamwerk, waar ruimte is voor plant en dier. Een groene setting die zorgt voor intimiteit en verrassing waarbij het groen ontspanning en gezondheid bevordert. Drie bijzondere plekken. Een Stadspark, een functioneel plein voor evenementen en commerciële activiteiten en een woonhof.

Energie in de wijk

Smariuskade krijgt een innovatief WKO systeem, een systeem waarbij koude en warmte uit de bodem gebruikt wordt om woningen te verwarmen en te koelen. Goed voor milieu en portemonnee. Er is een unieke samenwerking met het op Smariuskade gevestigde VodafoneZiggo. De warmte van hun datacenter wordt gebruikt voor de verwarming van woningen in Smariuskade, de koude uit de bodem leveren wij terug aan VodafoneZiggo om de 'machines/servers' in hun datacenter te koelen. Het datacenter van VodafoneZiggo wordt aan de pleinzijde deels ingepakt met een mooie erfafscheiding.