Groenstedelijk wonen
en werken op de
Smariuskade in Tilburg

smariuskade_beeld-(1)
smariuskade_beeld-(3)
smariuskade_beeld-(14)
smariuskade_beeld-(4)
smariuskade_beeld-(2)

Smariuskade
Tilburg

Poort naar
het stadspark
van morgen

Smariuskade borgt het industriële verleden van Tilburg in haar moderne toekomst. Met eigenwijze gebouwen aan het kanaal, die knipogen naar weleer. Subtiel ingepast in de omgeving voegt Smariuskade een groen dwaalgebied toe aan de stad. Een ontmoetingsplek voor bewoners en buren. Met karaktervolle verblijfsplekken die de aantrekkingskracht van deze leefomgeving versterken. Waar auto’s te gast zijn. Een nieuwe stadswijk die inzet op wandelen en verblijven. Met de karakteristieke, natuurlijke kanaalzone als boulevard.

Inschrijven
SDK Smariuskade
SDK Smariuskade

Highlights
Smariuskade

  • Wonen en werken op het terrein van de voormalige brood- en koekfabriek Smarius
  • Zeer divers woningaanbod
  • Groenstedelijke omgeving
SDK Smariuskade

Plangebied

Divers en
groenstedelijk
woon- werkmilieu

Actieve plinten verbinden de relatie tussen binnen en buiten, tussen privé en openbaar. Daarnaast zorgen natuurinclusieve gebouwen voor een extra prettig woonmilieu. Dit doen we door de optimale mix te creëren voor de menselijk maat. Met een groen talud dat het geluid van de omringende verbindingswegen afschermt. Om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan meer parkruimte in dit deel van de stad, krijgt Smariuskade drie uitnodigende groene verblijfsplekken met elk een eigen karakter en thematiek. Een publiek stadspark, een functioneel plein voor evenementen en commerciële activiteiten, en een publiek woonhof. Mooie toegankelijke ruimtes die zorgen voor verrassende ontmoetingen.

smariuskade_beeld-(11)
smariuskade_beeld-(12)
smariuskade_beeld-(7)
smariuskade_beeld-(8)
smariuskade_beeld-(9)
smariuskade_beeld-(10)
smariuskade_situatieschets

Differentiatie ontstaat door de combinatie van ‘kanaalspecials’, kloeke bouwblokken en meer traditionele, grondgebonden woningen. Het plangebied wordt aangesloten bij de schaal van de stad. Passend stedelijk, eigenwijs en modern. Een leefomgeving waar bewoners en bezoekers hun toekomst vorm kunnen geven en kansen kunnen aangrijpen. Kortom groenstedelijk wonen en werken op de Smariuskade in Tilburg.

Historie

Het terrein van
de voormalige
brood- en koek-
fabriek Smarius

Voorheen het bedrijventerrein van bakkerijfabriek Smarius, liggend tussen het Wilhelminakanaal, de Ringbaan Noord, de Merwedestraat en de Hasseltrotonde. Een goed ontsloten en prominente plek in de stad, die jaren braak heeft gelegen. Door de oude stad te verbinden met het kanaal, komen de traditionele binnenplaatsen van het oude fabrieksterrein terug als ‘tuinen’.

Hoge Dijkje Nijverdal
Hoge Dijkje Nijverdal

Blijf op
de hoogte

Inschrijven als
belangstellende?

Heb je belangstelling voor een appartement of woning in het plan Smariuskade? Meld je dan via onderstaande inschrijfbutton aan als belangstellende. Na het invullen van het formulier ontvang je op het door jouw aangegeven e-mailadres een bevestigingslink en na deze bevestiging een e-mailbericht met de inloggegevens voor jouw persoonlijke account.

Hierdoor ontvang je het laatste nieuws als eerste en kun je te allen tijde je eigen gegevens inzien, of verwijderen.


Inschrijven